Hovedmenu MegaMenu

Artikler

Nye regler for reelle ejere

10. januar 2020 træder nye regler om reelle ejere i kraft. Det medfører nye pligter for alle selskaber.

Udleveringspligt

Der er krav om at selskaber og andre virksomheder, foreninger, fonde mv. registrerer sine reelle ejere. Og der kan ske tvangsopløsning, hvis der ikke sker registrering.

Der har ikke været ubetinget krav om, at virksomheden skal udlevere oplysninger om sine reelle ejere til revisor, eller andre som er omfattet af Hvidvaskloven. Denne pligt indtræder per 10.1. 2020. Dvs. som selskab eller anden virksomhed som skal registrere sine reelle ejere, er man forpligtet til at give oplysningerne om reelle ejere videre til bank, advokat, revisor, ejendomsmægler og andre som er omfattet af hvidvaskloven. En oversigt over de omfattede virksomheder kan findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere, bilag 1.

Find dine reelle ejere

Når du anmoder ejere eller potentielle ejere om at give oplysninger om deres ejerskab, er de nu forpligtet til at give korrekte oplysninger tilbage til virksomheden om ejerskabet.

Virksomheden skal herefter registrere oplysningerne om de reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at virksomheden er blevet bekendt med, at der er sket ændringer i de reelle ejerforhold. ”Hurtigst muligt” betyder uden ugrundet ophold, dvs. man må ikke uden grund vente flere dage med registreringen.

Virksomheden skal mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer i de registrerede oplysninger om de reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse skal fremlægges på det møde, hvor ledelsen godkender årsrapporten. Hvis der ikke er et sådant møde, kan det være hensigtsmæssigt at tage med i generalforsamlingsreferatet eller lignende, at man har undersøgt forholdene.

Bemærk at virksomheden skal opbevare dokumentation for oplysningerne om reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør.

Mangelfuld registrering eller dokumentation

Nu kan der også ske tvangsopløsning hvis der er sket mangelfuld registrering eller man har mangelfuld dokumentation for sine reelle ejere (dette trådte i kraft 1.7.2019).

Mangelfuld registrering omfatter fx: 1) manglende registrering af visse reelle ejere, fx hvis kun 1 er registreret, men der i virkeligheden er flere, 2) at der ikke er registreret oplysninger om arten og omfanget af det reelle ejerskab, 3) at en forkert person er registreret som ejer eller 4) at en reel ejer er registreret med forkert navn eller forkert adresse.

Mangelfuld dokumentation omfatter fx: 1) manglende dokumentation for de reelle ejere eller 2) hvis et selskab har registreret, at det ikke har reelle ejere eller ikke kan identificere reelle ejere, og selskabet ikke kan dokumentere, at det har udtømt alle rimelige identifikationsmuligheder for at identificere de reelle ejere (det er fx ikke tilstrækkeligt at notere, at den formodede reelle ejer ikke ønsker at give sig til kende).

Kontakt os, hvis du vil høre mere.