Hovedmenu MegaMenu

Artikler

Kompensation for faste omkostninger

Som følge af coronavirus-situationen kan du snart få kompensation for dine faste omkostninger.

 

Hvilke virksomheder?

Alle virksomheder, foreninger, organisationer og så videre kan snart modtage kompensation for sine faste omkostninger, såfremt omsætningen er faldet mindst 40% som følge af Coronavirus.

Perioder

Omsætningstabet måles med omsætningen i en kompensationsperiode i forhold til referenceperioden. Kompensationsperioden er 9/3-2020 - 8/6-2020. Referenceperioden er andet kvartal 2019. Der er særregler hvis man er stiftet efter andet kvartal 2019.

Tvangslukkede virksomheder, som er påbudt lukket efter bekendtgørelse, kan få kompenseret 100% af de faste omkostninger, hvis de ikke har haft omsætning i tvangslukningsperioden. Denne tvangslukningsperiode skal indeholdes i den normale ansøgning. For den resterede del af perioden 9.3.2020 – 8.6.2020, samt hvis de har haft omsætning i tvangslukningsperioden, kan disse, ligesom alle andre virksomheder, modtage kompensation på 80 % af de faste omkostninger hvis omsætningen er faldet mellem 80 og 100 procent, kompensation for 50% af de faste omkostninger hvis omsætningen er faldet mellem 60 og 80%, kompensation på 25 % af de faste omkostninger hvis omsætningen er faldet mellem 40 og 60%. Man er ikke berettiget til kompensation hvis omsætningen er faldet under 40%.

Hvilke omkostninger?

Der er tale om følgende: Husleje • Leje- og leasingomkostninger • Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede aktiver • Omkostninger til el og opvarmning • Nødvendig løbende rengøring • Ejendomsskatter • Licenser på anvendelse af software m.v. • Abonnementer (herunder forsikringer) • Øvrige faste omkostninger • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver • Renteomkostninger og gebyrer • Nedskrivninger på letfordærvelige varer • Nedskrivninger på ferskt kød der nedfryses (kun slagterier).

Revisorpåtegning

Ved ansøgningen skal der indsendes en revisorpåtegning. Revisor skal med høj sikkerhed udtale sig om realiseret omsætning i andet kvartal 2019 og realiserede omkostninger 1.12.2019 - 29.2.2020. Hvis man opnår kompensation, får man også kompenseret revisorregningen. Dog kun 80%, dog maksimalt 16.000 kr. Der er momsfradrag i same omfang som man normalt driver momspligtig aktivitet. Det skal være en godkendt og uafhængig revisor som skal afgive erklæringen. Der er en del kontrolarbejde og dokumentationsarbejde forbundet med erklæringen.

Kan jeg forberede mig?

Hvis du finder de relevante materialer frem, og foretager den korrekte periodisering, letter det arbejdet en del. Der er tale om: Omsætningen i andet kvartal 2019 og omkostningerne 1.12.2019 - 29.2.2020, samt dokumentation for disse to realiserede forhold. Derudover skal anvendes den forventede omsætning 9.3.2020 – 8.6.2020 og de forventede omkostninger 9.3.2020 – 8.6.2020. Hvis der er mere end 10% afvigelse mellem de realiserede omkostninger og de forventede omkostninger, skal afvigelsen årsagsforklares. Derudover skal der anføres en begrundelse for at omsætningsnedgangen skyldes udbruddet af coronavirus.

Der er noget arbejde forbundet med at periodisere indtægter og omkostninger korrekt. Du skal ikke medtage en omkostning som eksempelvis er betalt i december 2019 i opgørelsen over realiserede omkostninger, men kun den del af omkostningen som vedrører den relevante periode. Det vil sige at fx en forsikring for et helt år som er betalt i december 2019, udelukkende skal henføres til kompensationsopgørelsen med tre måneder ud af 12. Du kan med fordel forberede dette arbejde. I modsat fald kan vi hjælpe med det.

Der skal søges senest 30.6.2020. Kontakt os, hvis du vil høre mere eller have hjælp til kompensation.

Nyheder

Kompensationspakker og misbrug

De mange mia. kr. i coronavirus-kompensation kan måske være tillokkende at misbruge. Men hvad er konsekvenserne?

2020 05 1 kompensationspakker og misbrug

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Kompensation for faste omkostninger

Som følge af coronavirus-situationen kan du snart få kompensation for dine faste omkostninger.

Læs mere…

COVID-19 Kompensationsordninger mv.

Hvordan opnår jeg optimal kompensation?2020 04 kompensationsordningerne covid 19 grafik

 

 

 

 

Læs mere…

Coronavirus og kompensation til selvstændige

Nu er der pengekompensation til selvstændige, der som følge af Coronavirus har det svært.

 2020 03 4 covid19 kompensation selvst  ndige grafik

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Coronavirus og lønkompensation

Som følge af Coronavirus-situationen, kommer der økonomisk hjælp til de virksomheder som hjemsender medarbejdere.

 2020 03 3 l  nkompensation infografik

 

 

 

 

 

 

Læs mere…

Seneste publikationer

Revisor Informerer 3. kvartal 2019

I dette nummer sætter vi fokus på:

  • Det har stadig store konsekvenser, når selskabets ledelse eller kapitalejere ikke formår fuldstændigt at adskille privatøkonomi fra selskabets økonomi.

  • Du skal være opmærksom på de eventuelle konsekvenser, der er, hvis I overvejer at aflægge årsrapport efter de særlige mikroregler.

  • Det kan blive dyrt, hvis du ikke fører en effektiv kontrol af dine medarbejderes faktiske kørsel.

  • I serien om it-sikkerhed handler dette nummers artikel om offentligt wi-fi, som kan være gift for din it-sikkerhed.

  • Kim Jæger er iværksætter, og han fortæller om sine ambitiøse vækstplaner, udfordringer med forskellige toldsatser og om effektiv kreditorhåndtering.

  • En skattefri seniorpræmie på 30.000 kroner, hvis du forbliver på arbejdsmarkedet i et år efter din pensionsalder.

  • Hvis du er direktør i et selskab eller ejerleder i en personligt ejet virksomhed, er du som udgangspunkt ikke omfatter af de nye regler i ferieloven.

 rev 3